Psykolog Lona Bjerre Andersen

Velkommen

Her i klinikken arbejder vi med samtalebehandling, udredning, supervision og undervisning.
Klinikken har særlig kompetence vedr. psykiske og neuropsykologiske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om depression, angst og stress, ADHD og autismespektrum forstyrrelser, forskellige former for hjerneskader hvoraf kognitive og sociale vanskeligheder følger, krise og sygdom, desuden pårørendes situation.

Vi arbejder med både børn, unge og voksne. Vi lægger vægt på en tryg og tillidsfuld atmosfære samt en anerkendende tilgang. Forskellige metoder anvendes. Overvejende anvendes specialiserede kognitive metoder og en neuropsykologisk forståelsesramme.

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring ift. samtalebehandling.

Psykolog Lona Bjerre Andersen

Her foretager vi psykologiske udredninger, samtalebehandling, supervision og undervisning.

Der afholdes ferie i juli mht. samtalebehandlinger.

Der er åbent hele sommeren mht. foretagelse af neuropsykologiske undersøgelser.

Neuropsykologiske undersøgelser

Opstart august måned

Læs mere her