Psykolog Lona Bjerre Andersen

Psykolog & indehaver Lona Bjerre Andersen

Velkommen

Her i klinikken arbejder vi med udredning, samtalebehandling, supervision og undervisning. Vi har særlig kompetencer vedr. psykiske og neuropsykologiske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om depression, angst, ADHD og autismespektrum forstyrrelser, forskellige former for hjerneskader hvoraf kognitive og sociale vanskeligheder følger, krise og sygdom, desuden pårørendes situation.

Vi arbejder med både børn, unge og voksne. Vi lægger vægt på en tryg og tillidsfuld atmosfære samt en anerkendende tilgang. Vi anvender forskellige metoder. Overvejende anvendes specialiserede kognitive metoder og en neuropsykologisk forståelsesramme.

Klinikken superviserer VISO-leverandører og foretager udredninger i særligt komplicerede sager.

Vi har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring ift. samtalebehandling.

Klinikken har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i København.

> AARHUS AFDELINGEN
> KØBENHAVN AFDELINGEN

NYHEDER:

Klinikken har forfattet ny bog om demenslidelsen Huntingtons Sygdom.
Se linket UDGIVELSER.

Samtalegruppe for børn og unge der er søskende til en sen-hjerneskadet.
Se linket GRUPPER.